Předání štěpkovače Diamant 2000

27. ledna 2022 jsem předali našemu zákazníkovi, společnosti Triumfa Energo s.r.o. zastoupenou panem Josefem Fišerem, který je vedoucím provozu biomasy, nový mobilní štěpkovač Albach Diamant 2000. Stroj je osazen motorem MAN o výkonu 581 kW (790 koní). Maximální výkon stroje (při optimálním podmínkách/materiálu) je až 500 PRM (prostorových metrů) za 1h. Stroj je schválen pro dálniční provoz s konstrukční rychlostí 80 km/h. Předání proběhlo v obci Hyršov v areálu Triumfa Energo s.r.o., kde ho následně vyzkoušel operátor Petr Roub.

Ve výrobním závodě společnosti Albach Maschinenbau AG nám stroj předával jejich zástupce Thomas Seitz. Tento stroj nese pořadové číslo 555.